V živote máme len dve možnosti, akým človekom chceme byť a či si to už uvedomujeme alebo nie, každý deň svoje rozhodnutie demonštrujeme svojím správaním doma aj v práci. Pretože to, ako sa správame k druhým ľuďom, o nás prezrádza všetko. Buď ich svojimi postojmi dvíhame a cítia sa vďaka nám lepšie alebo ich zrážame k zemi. Ktorým typom človeka sa rozhodnete stať je len vo vašich rukách.

Docentka a konzultantka OSN a ďalších inštitúcií, medzi ktoré patrí napríklad aj Google, profesorka na Georgetownskej univerzite v USA Christine Porath, sa venovala výskumu o tom, ako na nás vplýva nezdvorilosť. Medzi prejavy nezdvorilosti patrí napríklad ponižovanie, výsmech, doberanie, nevhodné vtipy, ale aj sms-kovanie a chatovanie na porade či počas rozhovoru.  Možno ste už počuli o prípadoch, kedy výsledkom dlhodobého nevhodného správania kolegov či nadriadených, ktorým sa nevieme brániť, bolo zlyhanie organizmu, vyhorenie alebo celkové zrútenie.

Výsledky štúdie, ktorú Christine spolu s kolegyňou vypracovala, boli alarmujúce. Požiadali niekoľkých respondentov o príklady nevľúdnosti na pracovisku. Jeden človek bežne narážal na reakcie nadriadeného typu: “Robíš si srandu? Aj škôlkar  by to vypracoval lepšie.” Inému nadriadený roztrhal prácu priamo pred očami celého tímu spolupracovníkov. Výsledkom nevľúdnosti na pracovisku bola nižšia motivácia zemestnancov. Až 66 % z nich sa po nevľúdnych útokoch prestalo snažiť, 80 % premárnilo čas trápením sa nad tým, ako na nich niekto zareagoval, a 12 % zo zamestnania dokonca odišlo.

Potom ako Christine výsledky publikovala, ju začali kontaktovať rôzne organizácie, ktoré z vyššie uvedeného dospeli k záveru, že vďaka nevľúdnemu správaniu svojich zamestnancov ročne prichádzajú o 12 miliónov dolárov. Druhá skupina organizácií, ktorá ju po prieskume kontaktovala, sa vyjadrila, že uvedené nie je možné dokázať. Na základe toho Christine porovnala pocity ľudí, ktorí sa stretli s nevľúdnosťou na pracovisku s tými, ktorí ju zatiaľ nezažili. Výsledkom sa utvrdili v pôvodnom zistení, že zamestnanci, ku ktorým iní ľudia pristupujú nezdvorilo, dosahujú oveľa horšie výsledky.

Ak ste tento prístup na pracovisku ešte nezažili, buďte radi. No čo v prípade, že ste svedkom vyvršovania sa na podriadenom či kolegovi? Nevľúdnosť je nákazlivá a dokáže nám zhoršiť náladu aj ovplyvniť výkon už len tým, že sa staneme jej svedkom či už na pracovisku alebo v súkromnom živote. Doma, online, v škole, medzi známymi, v komunitách. Negatívne ovplyvňuje nielen naše pocity, ale aj výkonnosť, správanie a napokon aj to, ako my sami pristupujeme k ostatným ľuďom v našom okolí.  Stavy hlbokej nespokojnosti nám dokáže navodiť už len to, keď sme vo svojom bezprostrednom okolí vystavení negatívnym a vulgárnym slovám.

Celý prejav Christine Porath z konferencie TED v anglickom jazyku si môžete vypočuť online.

Obrázky zdroj: Pexels.com