Katarína Sipos je klinická logopedička a neurovývinová terapeutka, autorka konferencie „Komplexná terapia vývinových porúch“. Manželka a mama 4-ročnej Hannky vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK, následne absolvovala dvojročné nadstavbové štúdium psychoterapie. Naďalej sa vzdelávala formou rôznych výcvikov a školení, výsledkom čoho je u nej prvenstvo licencovanej terapeutky na Slovensku hneď v niekoľkých oblastiach pri práci s deťmi, ale aj s  dospelými. Je zakladateľkou poradenského centra AVARE a národnou riaditeľkou pre metódu individualizovanej sluchovej stimulácie podľa dr. Johansena pre Slovensko a Česko.

Vo svojom individuálnom prístupe ku klientovi je pre ňu dôležité poňať jeho problém komplexne a vnímať ho ako celok. V tejto chvíli s tímom odborníkov usilovne pre laickú aj odbornú verejnosť pripravuje na máj 2018 konferenciu Komplexná terapia vývinových porúch, o ktorej nám viac prezradí v nasledujúcich riadkoch.

Katka, kedy si sa rozhodla pôsobiť v oblasti psychológie a čo ťa k tejto práci priviedlo?

Oblasť v ktorej pôsobím nie je čisto psychologická. Stretávam sa prevažne s deťmi predškolského a školského veku, ktoré majú problém s učením, koncentráciou, správaním, ich motorický vývin je z nejakého dôvodu oslabený alebo odchýlený, alebo majú rôzne iné vývinové ťažkosti. Podobné spektrum ťažkostí zvykne mať aj populácia dospelých klientov, ktorí naše centrum vyhľadajú. Popri tejto práci sa samozrejme dotýkame aj psychológie. Ak však vidíme, že klient ma prevažne psychologický problém, odosielame ho k odborníkovi, a teda detskému psychológovi, alebo psychoterapeutovi. Zastávam názor, že každý by sa mal držať svojho vzdelania a iné kompetencie prenechať iným odborníkom. Je to veľmi dôležité obzvlášť na tomto poli, kde pôsobíme, pretože zahrávať sa s psychikou človeka v akejkoľvek forme je neprípustné.

K tejto práci ma priviedla moja láska k deťom a moje vlastné zážitky z čias základnej školy. Bolo to pre mňa jedno z najťažších období v mojom živote, veľmi frustrujúce a stresujúce. Môj záujem prehĺbilo aj moje štúdium, aj moja práca na základnej škole s materskou školou, kde som sa stretávala s množstvom rodičov, ktorí hľadali pomoc pre svoje dieťa a chodili od dverí k dverám, často takmer bezradní. Vravela som si, že by som chcela prispieť k tomu, aby sa deťom aj rodičom nejako efektívne dalo pomôcť. A tak som časom založila centrum AVARE.

Si priekopníčkou hneď v niekoľkých metódach na Slovensku. Môžeš nám ich v skratke predstaviť?

V Anglicku som vyštudovala tzv. stimulačno-inhibičný pohybový program zvaný INPP. Pomáha deťom zlepšovať motorické zručnosti, rovnováhu a koordináciu, v dôsledku čoho sa zlepšujú školské zručnosti. V Dánsku som vyštudovala metódu tzv. Individualizovanej sluchovej stimulácie podľa dr. Johansena. Tá zase pomáha rozvíjať rečové schopnosti, napomáha pri oneskorenom alebo narušenom vývine reči, poruchách koncentrácie, alebo oslabených sluchových schopnostiach (keď je oslabené porozumenie reči, alebo je reč veľmi nezrozumiteľná a pod.) Na Slovensko a do Čiech som taktiež priniesla aj metódu tzv. Bilaterálnej integrácie, ktorú som študovala v Poľsku. Tá pomáha rozvíjať prepojenie kognície s motorikou (to je to, čo od detí chceme v škole – aby premýšľali a zároveň si dokázali písať poznámky, ktoré učiteľ diktuje a pod.) a napomáha prepájaniu mozgových hemisfér.

Aké problémy prináša ľuďom doba, v ktorej žijeme?

Na túto otázku by zrejme vedeli odpovedať lepšie sociálni psychológovia. Z môjho pohľadu sme veľmi zrýchlení, pod neustálym tlakom (stále niečo „musíme“ – musíme veľa pracovať, musíme nejako vyzerať, musíme mať najnovší model telefónu či auta, musíme podávať výkon, zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť atď.). V skutočnosti akoby sme žili nejaký zrýchlený film. Ale zabúdame skutočne žiť. Deti takto nastavené nie sú. Žijú v prítomnom okamihu. My už ani nevieme čo to je. Neustále premýšľame o tom, čo ešte treba urobiť, čomu sa budeme musieť venovať o chvíľu. A presne takto „ženieme“ dopredu aj naše deti. Tie to veru v dnešnej dobe po tejto stránke nemajú ľahké. Tak, ako je dnes materiálny dostatok, tak je extrémny nedostatok času a vnútorného pokoja, spolunažívania.

Vie terapeut pomôcť aj sám sebe a svojej rodine?

Ako v čom :-) Sú oblasti, kde potrebujem pomoc zvonku a nebojím sa vyhľadať ju. Sú oblasti, v ktorých sebe aj rodine pomôcť dokážem. Vtedy naplno využijem svoj potenciál a urobím všetko, čo je v mojich silách.

Čo na svojej práci miluješ najviac?

Že viem, že dokážem pomôcť. Že robím zmysluplnú prácu, ktorá je podobná a rôznorodá zároveň. Milujem na práci aj to, že každý klient a jeho rodina je iný príbeh. Je to akoby ste čítali knihu života, v ktorej každý príbeh vám má čo dať, ak to zbadáte. Milujem ten pocit, keď rodičia prídu a s úľavou si vydýchnu, že už sa konečne nemusia s dieťaťom učiť po návrate zo školy 3 hodiny ako predtým, ale stačí pol hodinka hodinka a dieťa má čas aj na hranie. A najviac zo všetkého asi milujem to, keď vidím, ako sa dieťa doslova mení „pod rukami“, oslobodzuje sa od ťažkostí, nadobúda sebadôveru, začína veriť, že je šikovné a hodnotné, zmení sa zo zmoknutého neistého kuriatka na krásnu labuť. A vôbec, ja toho na svojej práci milujem naozaj tak veľa, že by som vedela o tom hovoriť hodiny :-)

Predstav nám v skratke konferenciu, ktorú chystáš.

Konferencia, ktorú s kolegyňou chystáme, je splnený sen, ktorý čakal na svoje uskutočnenie. Snažíme sa vytvoriť priestor, v ktorom sa pokúsime poskytnúť ako-tak ucelený pohľad na klienta z rôznych oblastí – motorický vývin, psychologický aspekt, logopedická starostlivosť, fyzioterapia, pediatria, pôrodníctvo-gynekológia, školstvo a mnohé iné. Naším cieľom je pokúsiť sa presvedčiť odbornú verejnosť, že má zmysel zamyslieť sa nad tým, ako funguje napríklad motorika u dieťaťa, ktoré zlyháva v reči. Alebo že má zmysel zaoberať sa tým, že ak nebol pôrod ideálny, môže to súvisieť s mnohými ďalšími oblasťami vo vývine v konkrétnej rovine.

Pre koho je konferencia určená a v čom môže návštevníkov obohatiť?

Na konferencii budú prebiehať dva paralelné programy. Jeden je určený pre odbornú verejnosť (psychológovia, logopédi, lekári, pedagógovia, fyzioterapeuti atď.). Druhý je určený pre rodičov a laickú verejnosť. Odborníkom chceme poskytnúť kvalitné prednášky z vyššie uvedených oblastí. Rodičom zase miesto, kde sa môžu v rámci diskusií s odborníkmi pýtať na to, čo ich zaujíma o vývine dieťaťa (či už sa vyvíja zdravo alebo nie). Pokúsime sa zodpovedať bežné otázky rodičov na jednom mieste počas dvoch dní. 

Aké posolstvo chce váš tím prednášajúcich šíriť prostredníctvom konferencie Komplexná terapia vývinových porúch?

Že sa musíme viac ako odborníci spájať a kooperovať. Že musíme vedieť omnoho viac o tom, ako naše telo, či naša psychika funguje, a zároveň rešpektovať svoju odbornosť navzájom a podporovať sa. Klient v konečnom dôsledku potrebuje pomoc. A tá by mala byť čo najlepšie zacielená, a predovšetkým komplexná. Keď máva dieťa časté zápaly stredného ucha, ORL lekár by mal liečiť nielen zápal, ale upozorniť rodiča napríklad aj na to, že sluchový systém dieťaťa sa tak nemusí vyvíjať optimálne (najmä ak sa jedná o zápaly v ranom veku dieťaťa), čo môže mať následky na schopnosť koncentrácie, či na školské zručnosti. Mal by ho upozorniť čo má robiť v prípade, že spozoruje u dieťaťa také a také problémy. Ak dieťa chodí k špeciálnemu pedagógovi, lebo má ťažkosti s čítaním a/alebo písaním, pedagóg by nemal hneď dieťa učiť písať a čítať, ale sa hlbšie zamyslieť nad tým, čo môže byť príčinou týchto ťažkostí. Ak zistí, že je primárne problém v motorike, nižších mozgových centrách, mal by zahájiť iný postup v intervencii, ako keď zistí niečo iné. Cieľom je komplexný pohľad, dôslednejšia diagnostika a následne efektívnejšia intervencia.

Darí sa ti zladiť svoju kariéru s rodinou?

Neviem. Často mám pocit, že nie. Niekedy sú naopak svetlé chvíle, kedy mám pocit, že zvládam všetko hravo. Pracujem veľmi veľa, to je fakt. Ťažko sa mi darí nájsť taká zlatá stredná cesta. Som veľmi aktívna žena, no snažím sa maximálne sa venovať aj dcérke a mužovi. Na Hannke vyslovene vidím ako to potrebuje. Ale veru neustále sa ozýva aj taký vnútorný hlas, či by som sa jej nemala venovať viac. V tomto ale asi zrejme nie som jediná spomedzi pracujúcich a aktívnych žien-matiek.

Je niečo, čo by si chcela čitateľkám webu Alinka.sk odkázať?

Aby sa nebáli pýtať sa. Predovšetkým, ak sa to týka ich samých, alebo ich detí. Aby vždy nasledovali svoju intuíciu. A ak sa dá, aby sa trochu viac spomalili, a sem tam si len tak vyložili nohy s kávou a dobrou knihou v ruke a naplno si uvedomili, že život pôjde ďalej rovnako, aj keď sa prestanú tak snažiť, alebo ponáhľať :-)

Všetky potrebné informácie o pripravovanej konferencii nájdete na web stránke Komplexná terapia a Facebooku.

Za rozhovor ďakuje Lucia.

Foto zdroj: Katarína Sipos