skolka.jpgDo videnia – K. Bendová

Do videnia, ceruzka,
do videnia, pierko,
na prázdniny odchádza
malý žiačik Ferko.

Do videnia, tabuľa,
lavica aj trieda,
do videnia, kalamár,
do videnia, krieda.

Prejde mesiac, prejdú dva,
otvorí sa brána,
zas sa k tebe vrátime,
škola milovaná.

Milan Rúfus – Prváčikovia na konci roka
Začali sme maličkí,
končíme ho veľkí.
Vyletíme do leta
ako z úľa včielky.

Z úľa, v ktorom múdreli
naše detské čielka.
Bola nám v ňom kráľovnou
pani učiteľka.

Ďakujeme, kráľovná
za tie dary z neba.
V jeseni sa vrátime zas
len chváliť teba.

Začali sme maličkí,
trochu sme sa báli…
Dobre sa nám vodilo,
radi nás tu mali.

Dovidenia škola
Dovidenia milá škola,
príroda nás k sebe volá.
Už nás čaká les i lúka,
osvieženie potok núka.
Už si slnko lúče chystá,
už nás láka voda čistá.
Na prázdniny utekajme,
s úsmevom ich privítajme.´
Prázdniny, prázdniny,
budú celé hodiny.

Rozlúčka s abecedou
Maj sa dobre, abeceda,
zoberiem ti písmenká
a z nich báseň na rozlúčku
uvijem si do vienka.

Aj keď časom podrastieme
a budeme deti veľká,
táto báseň bude patriť našej
prvej učiteľke.

Júnové vráta – Libuša Friedová
To sa mi vždy veľmi, veľmi ráta,
že jún na konci má vráta.
Otváram ich – dziny, dziny –
a vyletím na prázdniny!

Na prázdniny – Miroslav Deglovič
Fúka vetrík ponad mráčky,
vidí deti skladať hračky.
Von sa náhlia na prázdniny,
svet je zrazu celkom iný.

Slniečko si vystrie lúče,
školu zatvorili kľúče.
Začali sa nové časy,
všade počuť detské hlasy.

Poďme spolu na ryby,
prázdniny sú bez chyby.

Pani učiteľke
Jarmila Štítnická
Posledný deň v prvej triede.
Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali,
za váš úsmev, milé slová,
ktorými ste vždy a znova
roztvárali naše oči
ako kvety na úbočí.
Za to všetko, čo už vieme
s láskou vám dnes ďakujeme.
O tej láske všetkých detí
nech vám vravia naše kvety.