Do videnia

Krista Bendová

Do videnia, ceruzka,
do videnia, pierko,
na prázdniny odchádza
malý žiačik Ferko.

Do videnia, tabuľa,
lavica aj trieda,
do videnia, kalamár,
do videnia, krieda.

Prejde mesiac, prejdú dva,
otvorí sa brána,
zas sa k tebe vrátime,
škola milovaná.

Prváčikovia na konci roka

Milan Rúfus
Začali sme maličkí,
končíme ho veľkí.
Vyletíme do leta
ako z úľa včielky.

Z úľa, v ktorom múdreli
naše detské čielka.
Bola nám v ňom kráľovnou
pani učiteľka.

Ďakujeme, kráľovná,
za tie dary z neba.
V jeseni sa vrátime zas
len chváliť teba.

Začali sme maličkí,
trochu sme sa báli.
Dobre sa nám vodilo,
radi nás tu mali.

Dovidenia škola

Dovidenia milá škola,
príroda nás k sebe volá.
Už nás čaká les i lúka,
osvieženie potok núka.
Už si slnko lúče chystá,
už nás láka voda čistá.
Na prázdniny utekajme,
s úsmevom ich privítajme.´
Prázdniny, prázdniny,
budú celé hodiny.

Rozlúčka s abecedou

Maj sa dobre, abeceda,
zoberiem ti písmenká
a z nich báseň na rozlúčku
uvijem si do vienka.

Aj keď časom podrastieme
a budeme deti veľké,
táto báseň bude patriť našej
prvej učiteľke.

Júnové vráta

Libuša Friedová
To sa mi vždy veľmi, veľmi ráta,
že jún na konci má vráta.
Otváram ich – dziny, dziny –
a vyletím na prázdniny!

Na prázdniny

Miroslav Deglovič
Fúka vetrík ponad mráčky,
vidí deti skladať hračky.
Von sa náhlia na prázdniny,
svet je zrazu celkom iný.

Slniečko si vystrie lúče,
školu zatvorili kľúče.
Začali sa nové časy,
všade počuť detské hlasy.

Poďme spolu na ryby,
prázdniny sú bez chyby.

Pani učiteľke

Jarmila Štítnická
Posledný deň v prvej triede.
Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali,
za váš úsmev, milé slová,
ktorými ste vždy a znova
roztvárali naše oči
ako kvety na úbočí.
Za to všetko, čo už vieme
s láskou vám dnes ďakujeme.
O tej láske všetkých detí
nech vám vravia naše kvety.

Zdroj obrázkov: unsplash.com