Stalo sa to už dávno. Po kráľovskej záhrade sa prechádzala kráľovná a tíško si želala mať aspoň jednu dcérku. Dobrá víla jej tajné želanie splnila. Keď sa rok s rokom stretol, v kráľovstve oslavovali narodenie dcérky, princeznej Ruženky. Na oslavu prišlo veľa hostí a priniesli mnoho darov. Šesť sudičiek stálo nad postieľkou malej Ruženky. Každá z nich venovala Ruženke do vienka neobvyklé dary: šťastie, múdrosť, dobrosrdečnosť, láskavosť, bohatstvo a lásku. Zrazu pristúpila k postieľke zlá víla. “Ja mám pre princeznú tiež jeden darček”, povedala. “Keď princezná dovŕši pätnásť rokov, pichne sa o vretienko a zomrie. “A vtedy prehovorila siedma sudička: “Niet takej kliatby, ktorú by nebolo možné zlomiť. Princezná nezomrie, len zaspí hlbokým spánkom, pokiaľ ju láska princa nevyslobodí.” Kráľ vydal rozkaz, aby v celom kráľovstve zničili všetky vretená. Žoldnieri spálili všetky vretená, ktoré našli. Princezná rástla, rástla, až sa priblížil deň jej pätnástich narodenín. V ten deň sa princezná Ruženka vybrala do kráľovskej záhrady. Prišla k vysokej veži a vyšla po schodoch až hore. V komnate sedela starenka a zručne v rukách obracala vretienko. Princezná k nej podišla a sama chcela vyskúšať, ako sa na kolovrátku pradie. Keď zobrala vretienko do ruky, chytila sa jeho ostria, pichla sa a zaspala. V tej chvíli zaspalo celé kráľovstvo. Kráľ, kráľovná, služobníctvo, všetci spali hlbokým spánkom. Prešlo mnoho rokov, kým krajinou prechádzal mladý princ. Zrazu sa pred ním objavila starenka, ktorá zbierala v lese drevo. Princ pomohol starenke zaniesť drevo do jej útulnej chalúpky. Starenka mu za odmenu porozprávala príbeh o zakliatej princeznej. Ukázala princovi cestu do zámku. Cesta viedla cez tmavý, hustý les. Už z diaľky bolo vidieť, že zámok je obrastený ružami a tŕním. Keď princ prišiel k zámku, musel sa dnu prebíjať ostrým mečom. Nezľakol sa zlých čarov, ktorými bol zámok prekliaty. Konečne sa princ dostal do zámku. Všetko tu spalo hlbokým spánkom. Hľadal zakliatu princeznú. Prešiel cez spiacu stráž a vyšiel hore po schodoch do veže. Tu konečne našiel Ruženku. Mladý princ sa nad ňu jemne sklonil a pobozkal ju. Ruženka otvorila oči a radostne sa na princa usmiala.V tej chvíli pominula zlá kliatba sudičky a celé kráľovstvo sa prebudilo z hlbokého spánku. V zámku všetko ožilo.Mladý princ a Ruženka sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. Za niekoľko dní bola svadba a všetci šťastne žili, až kým nepomreli.