Vzťahy tvoria náš život v rodine, v partnerstve, na pracovisku, medzi priateľmi. Naše dni sú nimi popretkávané a práve preto sa treba o ne dobre starať. Nesprávnym prístupom si môžme vo vzťahoch uškodiť, dokonca ich môžme nevhodným správaním úplne zničiť.  Profesor Gottman (The Gottman Institute) pomenoval štyri faktory, ktorými si môžme s istotou zničiť všetky vzťahy. Nazval ich Štyria jazdci partnerskej apokalypsy.

  • Najagresívnejším a najnebezpečnejším jazdcom partnerskej apokalypsy je pohŕdanie.
  • Druhým škodlivým komunikačným scenárom je kritika.
  • Tretím nepriateľom konštruktívnej komunikácie a dobrého vzťahu je sebaobrana.
  • Štvrtým, len zdanlivo neškodným, je mlčanie a vyhýbanie. 

Pohŕdanie

Tento komunikačný scenár predstavuje nedostatok rešpektu k nášmu partnerovi (kolegovi, priateľovi atď), obsahuje mnoho uštipačných, sarkastických poznámok, zosmiešňovanie, či gúľanie očami. Cieľom človeka s takýmto postojom je vyvolať v tom druhom pocit menejcennosti a zbytočnosti.

“Ty mi hovoríš, že si unavený? To ti akurát tak verím! Tak ja tu celý deň skáčem okolo detí a behám po dome ako špinavá handra, zatiaľ čo ty, hneď ako prídeš domov, sa buď sa zvalíš na gauč, alebo čumíš do počítača! Prosím ťa, nemám čas vybavovať sa tu s ďalším dieťaťom…”

Profesor Gottman zistil, že páry, ktoré sa k sebe správajú pohŕdavo, častejšie trpia infekčným ochorením, akým je napr. nádcha, chrípka atď, pretože takéto správanie oslabuje ich imunitný systém. Spôsobuje to reťaz negatívnych myšlienok o svojom partnerovi a pocit nadradenosti. Pohŕdanie je v partnerskom vzťahu najsilnejším dôvodom k rozchodu. 

Kritika

Kritika voči človeku je iným druhom kritiky než tá, ktorú používame na vyjadrenie svojich názorov v spoločnosti. Vyjadrenie všeobecných názorov predstavuje vyjadrenie sa k určitej oblasti v spoločenskom dianí, zatiaľ čo kritika človeka, ako takého, je útokom voči jeho osobe a tento druh kritiky môže nahlodať jeho osobnosť. Ak už máme kritizovať človeka, kritizujme jeho jednotlivé vlastnosti, nie jeho osobnosť.

Napomenutie: “Nepáči sa mi, že po sebe neodkladáš špinavý riad zo stola do drezu. Prosím ťa, aby si na to dohliadol.”  

Kritika: “Si príšerne neporiadny! Nedá sa to s tebou vydržať!” 

Ak ste práve zistili, že kritika je spôsob komunikácie, ktorý prevláda aj vo vašom vzťahu, neznamená to hneď, že váš vzťah je odsúdený na zánik. Problémom však zostáva, že kritika dláždi cestu zvyšným trom, oveľa zákernejším jazdcom. Váš partner sa cíti napadnutý, odmietnutý, zranený a obaja sa tak dostávate do začarovaného kruhu, ktorý sa časom pre vás stáva nesprávnym zvykom. Z tohto vzorca správania sa dá len veľmi ťažko vymaniť.

Sebaobrana

Tohto jazdca poznáme všetci. V momente neopodstatneného obvinenia siahneme po najrozmanitejších výhovorkách a pokúšame sa tak zastaviť partnerovu spŕšku obvinení. Žiaľ, táto stratégia býva takmer vždy neúspešná. V skutočnosti naše výhovorky privedú partnera skôr k myšlienke, že jeho obvinenia vôbec neberieme vážne.

On: “Zavolal si dnes Kováčovcom a povedal im, že sa k nim chystáme na návštevu, ako sme sa včera dohodli?”

On: “Nemal som čas. Veď ty dobre vieš, aký nabitý deň ma dnes čakal. Prečo si im nezavolala sama?”

Nielen že v tejto partnerskej komunikácii vidíme ukážkovú sebaobranu (muž), ale aj dokonalý príklad toho, ako v tom druhom môžme vyvolať pocit viny (muž v žene), čo nie je správne. Správna reakcia tohto muža by bola nasledovná:

“Ups, mal som o to dnes ráno požiadať radšej teba. Vedel som, že ma čaká nabitý deň. Idem im rovno zavolať.”

Mlčanie a vyhýbanie

Vyhýbanie nastáva vtedy, keď poslucháč odmietne v rozhovore zaujať akýkoľvek postoj. Inými slovami, ak sa jeden z dvojice pred tým druhým uzavrie, diskusia nemá ako pokračovať. Takáto reakcie predstavuje nedostatok citlivosti, ohľaduplnosti a vnímavosti k druhej osobe. Namiesto toho, aby sme sa postavili k predmetu rozhovoru čelom, volíme vyhýbavé odpovede, odvrátime sa, prípadne sa tvárime, že sme príliš zaujatí nejakou dôležitejšou činnosťou.

Prvým krokom k zneškodneniu uvedených štyroch jazdcov je uvedomiť si ich a pomenovať, no to samo o sebe nestačí. Na to, aby sme sa týchto deštruktívnych vzorcov správania zbavili, musíme ich nahradiť zdravými komunikačnými schémami. Ako tieto schémy uplatňovať, sa dozviete v knihe Sedem princípov spokojného manželstva, autor John M. Gottman a Nan Silverová.

Zdroj: Projekt Výzvy lásky – Mojmír Voráč; www.gottman.com

Fotky zdroj: pixabay.com