Prší dáždik, chladný padá.
Vtáčatko si skrýšu hľadá.
Vietor fúka, zima kvíli,
dobre dnuká v tejto chvíli.
Prší dáždik, vietor výska,
že je tuhá zima blízka.

Na doline pusto kdesi.
Zmĺkli stráne, zmĺkli lesy.
Na konári vtáčik malý
zas po jari teplej žiali.
Hora plače divú pieseň:
Minula sa teplá jeseň.

Prišiel sniežik, padá biely,
zasypal nám chotár celý.
Zima letí ako divá,
poďme deti, na nás kýva.
Berme lyže, berme sane,
prebrázdime snežné stráne.